ข่าว : พีธีประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดี แก่นักกีฬาโอลิมปิค 2004

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ จัดพิธี ประกาศเกียรติคุณ และแสดงความยินดี แก่นักกีฬา โอลิมปิค 2004 ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เข้า ร่วมแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค 2004 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก จำนวน 4 คน ซึ่งจัดพิธีขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 ณ ห้อง Grand Salon อาคาร St. Raphael’s Hall มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

 1. นางสาวเยาวภา บุรพลชัย (น้องวิว) นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
  (ปัจจุบันพักการเรียนชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในนามทีมชาติไทย) ซึ่งได้รับเหรียญทองแดงโอลิม-ปิคเกมส์ 2004 ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทบุคคลหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์เหรียญแรกของ วงการกีฬาเทควันโดไทย
 2. นางสาวชลธร วรธำรงค์ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  (อดีตบัณฑิตปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการ จัดการโฆษณา) นักกีฬาว่ายน้ำอดีตเหรียญทองกีฬา เอเชี่ยนเกมส์
 3. นายรัฐพงษ์ ศิริสานนท์ (ฉลามนุ๊ก) นักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ นักกีฬาว่ายน้ำ อดีตเหรียญทองกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
 4. นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์ (น้องปูไข่) นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
  (ปัจจุบันพักการเรียนชั่วคราว เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในนามทีมชาติไทย) นักกีฬาขี่ม้าอดีตเหรียญทองกีฬา เอเชี่ยนเกมส์

โดยมีภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี และ ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร. วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาพันธ์ สมาคมศิษย์เก่า สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรรมการ สมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี โดยมีพิธีมอบทุน การศึกษาให้กับนักกีฬาทั้ง 4 คน ได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาเอก และมอบของขวัญ ของที่ระลึก ดังนี้

 • ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มอบเสื้อสามารถให้นักกีฬา และเข็มเชิดชูเกียรติ ของมหาวิทยาลัย ให้นักกีฬาทั้ง 4 คน
 • ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มอบทุนการ ศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกให้เยาวภา บุรพลชัย และพงษ์สิรี บรรลือวงศ์ และทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกให้ชลธร วรธำรงค์ และรัฐพงษ์ ศิริสานนท์
 • ดร. วัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์ เก่าสถาบัน ในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย มอบพระให้ เยาวภา บุรพลชัย ชลธร วรธำรงค์ และ รัฐพงษ์ ศิริสานนท์ และมอบไม้กางเขน ให้ พงษ์สิรี บรรลือวงศ์
 • คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบนาฬิกา ให้นักกีฬาทั้ง 4 คน

พิธีประกาศเกียรติคุณ เยาวภา บุรพลชัย

 • ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมอบเหรียญ ทองคำมหาวิทยาลัยให้ เยาวภา บุรพลชัย
 • คุณภูมินทร์ หอมศิลป์กุล ในนามศิษย์เก่ารุ่น 6 และ ประธานกรรมการ บริหารห้องเสื้อบรอด์เวย์ มอบเสื้อ เกียรติยศในนามสมาคมศิษย์เก่าให้เยาวภา บุรพลชัย
 • ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ มอบคอมพิวเตอร์ ให้เยาวภา บุรพลชัย เพื่อใช้ในการศึกษา
 • ดร. พิมพ์พร จันทร์ดี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบช่อ ดอกไม้แสดงความยินดี แก่ เยาวภา บุรพลชัย
 • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบช่อ ดอกไม้แสดงความยินดี แก่เยาวภา บุรพลชัย
 • ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มอบทุนการ ศึกษา ให้สมาคมว่ายน้ำ แห่งประเทศไทย และสมาคม เทควันโดแห่งประเทศไทย

นางสาวเยาวภา บุรพลชัย (น้องวิว)
เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2527
เป็นชาวกรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ประถมศึกษา ร.ร. วัดเวฬุวนาราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี
อุดมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ติดทีมชาติครั้งแรกปี 2541 เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

ผลการแข่งขันกีฬา
เยาวภาเริ่มเล่นกีฬาเทควันโดอย่างจริงจังและมีผลงาน ปรากฏในปี 1999 และมีพัฒนาการ เรื่อยมา ทั้งการแข่งขันระดับ นักเรียน และระดับชาติ ด้วยผลงานเหรียญทอง จากการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ ประเทศเวียดนาม เหมือนว่าเป้าหมายของ เยาวภา ไม่ได้หยุดอยู่แค่ การแข่งขัน กีฬาซีเกมส์เท่านั้น ยังพยายาม มุ่งมั่นทำการฝึกซ้อม อย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่ง สามารถคว้าสิทธิการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิค 2004 จากผลงานในการแข่งขัน เทควันโด รอบคัดเลือก ที่ประเทศฝรั่งเศส และเพื่อให้บรรลุซึ่ง เป้าหมาย หรือความฝัน ของการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาโอลิมปิค เยาวภาได้หารือ กับทางมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ว่าด้วยการเรียนและ การฝึกซ้อม และเยาวภา ก็เลือกที่จะพักการศึกษา เพื่อมุ่งมั่นในการ ฝึกซ้อม จากความพยายาม ความมีวินัย และความรับผิดชอบในหน้าที่ ก็ส่งผลให้เยาวภา สามารถคว้าเหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทควันโด ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม แม้จะต้องเผชิญ กับการตัดสินที่ ค้านสายตาและความรู้สึก ในการแข่งขันรอบแรก แต่ด้วยความมีน้ำใจ นักกีฬาและจิตใจ ที่แข็งแกร่ง ก็สามารถต่อสู้ จนประสบความสำเร็จ ในที่สุด

ความสำเร็จในการแข่งขันเทควันโด

 • เหรียญทองแดงโคเรียลโอเพ่นปี 2001
 • เหรียญทองแดงเทควันโดเวิลด์ เฟสติวัล ปี 2001
 • เหรียญเงินโคเรียลโอเพ่นปี 2002
 • เหรียญเงินเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 14 ที่เกาหลีใต้ ปี 2002
 • เหรียญทองแดง กีฬามหาวิทยาลัยโลกปี 2003 เกาหลี
 • เหรียญทองแดงเทควันโดชิงแชมป์โลก ที่เยอรมัน ปี 2003
 • ซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ประเทศเวียดนามก็สามารถคว้า 1 เหรียญทอง จากรุ่นฟลายเวท หญิงผ่านการคัดเลือก จากการได้เหรียญทองแดงรายการ World Teakwondo Qualification Tournament for Athens 2004 Olympic Games ที่ประเทศฝรั่งเศส มีนาคม 2546
 • โอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและลงแข่งขันในรุ่น ฟลายเวท (ไม่เกิน 49 กิโลกรัม) เหรียญทองแดง เทควันโด OLYMPIC GAMES, ATHENS GREECE 2004

นายรัฐพงษ์ ศิริสานนท์
เกิด 1 กรกฎาคม 2519
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย Bolles School, USA.
ปริญญาตรี Berkeley University, USA.
ปัจจุบัน นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสามารถพิเศษ
คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชนรายวันและเป็นวิทยากรกีฬาว่ายน้ำ

ผลการแข่งขันกีฬา
นายรัฐพงษ์ ศิริสานนท์ เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่มีความโดดเด่น ในการว่ายน้ำ โดยเฉพาะท่ากบ และเดี่ยวผสม สร้างผลงานในระดับ ต่าง ๆ มากมาย มุ่งมั่นฝึกซ้อม จนสามารถ ผ่านการแข่งขัน รอบคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค 2004 และได้เตรียมการ เพื่อการเข้าร่วม การแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค ด้วยการพักการศึกษาชั่วคราว และเดินทาง ไปเก็บตัว พร้อมทำการแข่งขัน เพื่อพัฒนาตนเอง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ผลการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค จะไม่สามารถ คว้าเหรียญรางวัล มาฝากประเทศไทย แต่ผลงานการแข่งขันของ ฉลามนุก ที่ทำได้ ก็สามารถทำลายสถิติ ของตนเอง และดีกว่าสถิติซีเกมส์ และประเทศไทย ตามลำดับ

ความสำเร็จในการแข่งขันว่ายน้ำ

 • 1991 FOUR GOLD MEDALS AND TWO BRONZE MEDALS IN 16th SEA GAMES, MANILA PHILIPPINES
 • 1992 PARTICIPATE IN 25th OLYMPIC GAMES, SPAIN
 • 1993 THREE GOLD MEDALS, TWO SILVER MEDALS AND A BRONZE MEDAL IN 17th SEA GAMES, SINGAPORE
 • 1994 TWO GOLD MEDALS AND A BRONZE MEDAL IN 12th ASIAN GAMES, JAPAN
 • 1995 SIX GOLD MEDALS IN 18th SEA GAMES, CHIANGMAI THAILAND
 • 1996 PARTICIPATE IN 26th OLYMPIC GAMES, USA.
 • 1997 TWO GOLD MEDALS AND TWO SILVER MEDALS IN 19th SEA GAMES, INDONESIA
 • 1998 A SILVER MEDAL AND A BRONZE MEDAL IN 13th ASIAN GAMES, BANGKOK THAILAND
 • 1999 THREE GOLD MEDALS, TWO SILVER MEDALS AND A BRONZE MEDAL, IN 20th SEA GAMES, BRUNAI
 • 2004 TRAINING FOR PARTICIPATE IN OLYMPIC GAMES, ATHENS 2004 GREECE

นางสาวชลธร วรธำรงค์
เกิด 8 กันยายน 2523
ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา
อุดมศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

อาชีพ ผู้สื่อข่าวกีฬา ITV

ความสามารถพิเศษ
นักแสดง ถ่ายแบบโฆษณา

ผลการแข่งขันกีฬา
นางสาวชลธร วรธำรงค์ เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่มีความมุ่งมั่น อุตสาหะ ได้สร้างผลงาน มากมายในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็น นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้สร้างผลงาน การแข่งขันว่ายน้ำ แก่ มหาวิทยาลัย เรื่อยมารวมทั้งได้รับเลือก ให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยม ของการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย 2 ปีติดต่อกัน การ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค 2004 สามารถผ่านเกณฑ์การคัด เลือกรายการว่ายกรรเชียง 100 เมตร ในการแข่งขัน ว่ายน้ำชิงแชมป์ โลกที่ประเทศสเปน ส่วนการแข่งขันว่ายกรรเชียง 200 เมตร สามารถผ่านเกณฑ์ จากการแข่งขันซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนาม ใน การร่วมการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิค 2004 แม้ว่าจะไม่สามารถคว้า เหรียญรางวัล มาสู่ประเทศไทย แต่ก็สามารถสร้าง ผลงานด้วยการ ทำลายสถิติของตนเอง

ความสำเร็จในการแข่งขันว่ายน้ำ

 • 1995 PARTICIPATE IN 18th SEA GAMES, CHIANGMAI THAILAND
 • 1997 TWO GOLD MEDALS AND A SILVER MEDAL IN 19th SEA GAMES, INDONESIA
 • 1998 PARTICIPATE IN 13rd ASIAN GAMES, BANGKOK THAILAND
 • 1999 THREE GOLD MEDALS IN 20th SEA GAMES, BRUNAI
 • 2000 PARTICIPATE IN OLYMPIC GAMES, SYDNEY AUSTRALIA
 • 2001 FIVE GOLD MEDALS IN 21st SEA GAMES, MALAYSIA
 • 2002 PARTICIPATE IN 14th ASIAN GAMES, PUSAN SOUTH KOREA
 • 2003 THREE GOLD MEDALS AND TWO SILVER MEDALS IN SEA GAMES, VIETNAM
 • 2004 TRAINING FOR PARTICIPATE IN OLYMPIC GAMES, ATHENS GREECE

นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์
เกิด 9 พฤศจิกายน 2527

การศึกษา
มัธยมศึกษา ร.ร.เซนต์คาเบรียล และ
วิทยาลัยอัสสัมชัญพาณิชยการ
อุดมศึกษา ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความสามารถพิเศษ
นักแสดง นายแบบ

ผลการแข่งขันกีฬา
นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์ เป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีความมุ่งมั่น อุตสาหะอย่างมาก สร้างผลงาน ในระดับต่าง ๆ มากมาย และด้วย ความมุ่งมั่น ต้องการสร้างผลงาน แก่ประเทศไทย ด้วยการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิค ได้ขออนุญาต ลาพักการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เพื่อทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ปกติทั่วไป ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลา ในการเก็บคะแนน สะสมประมาณ 4 ปี แต่ด้วยความพยายาม เสียสละ และไม่ย่อท้อ นายพงษ์สิรี บรรลือวงศ์ สามารถใช้เวลาเพียง 14 เดือนเท่านั้น สำหรับการแข่งขันทั้งสิ้น 19 ครั้ง เพื่อเก็บคะแนนจากระดับ ONE STAR ถึง ระดับ FOUR STAR จนได้สิทธิ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โอลิมปิค 2004

ความสำเร็จในการแข่งขันขี่ม้า

 • FEI OLYMPIC RANKING-EVENTING CCI/CH 3* and 4* and CIC 3* RANK 103 TOTAL POINTS 130 INDIVIDUAL QUALIFIED FOR OLYMPICS ATHENS 2004
 • A GOLD MEDAL IN THE INDIVIDUAL THREE-DAY EVENT AT THE 14th ASIAN GAMES 2002 PUSAN SOUTH KOREA
 • TWO GOLD MEDALS IN THE INDIVIDUAL AND TEAM THREE-DAY EVENT AT 21st SEA GAMES 2001 KUALALUMPUR MALAYSIA
 • 1st RANK THE KING’S CUP CHAMPIONSHIP 2001
 • 1st RANK THE QUEEN’S CUP CHAMPIONSHIP 2001

ABAC Newsletter Assumption University, Thailand