Where 2 Go : การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ผลงานชนะเลิศ Thailand Student Net Imagine Cup 2004

นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางไปสำรวจชีวิตและความเป็นอยู่ ของผู้คนในภูมิภาคต่าง ๆ มักประสบปัญหาในเรื่องการวางแผน เกี่ยวกับเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยว บางครั้งเมื่อมีเวลา เหลือก็อยากจะรู้ว่าจากตำแหน่งที่ยืนอยู่สามารถไปเที่ยวในที่ใดต่อได้บ้าง โดยเหมาะสมกับปัจจัยทุนทรัพย์และเวลาที่มี

นี่เป็นความคิดที่อยู่ในใจของนักศึกษาชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ทั้ง 4 คน ในนามทีม Gnu.Net ซึ่งประกอบด้วย นายธนพล ภวเดโชชัย นายจิระวัฒน์ ผดุงกิจจานนท์ นายชัชวาล ตรียานุวัฒน์ และนายกิตติ พงษ์พิรุณ โดยนายกิตติได้อธิบายถึงจุดเริ่มต้นว่า

“ทางบริษัทไมโครซอฟท์ ได้จัดการแข่งขันออกแบบ ซอฟต์แวร์หรือที่เรียกว่า Imagine Cup เพื่อเป็นการกระตุ้นและ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปยังสถาบันการศึกษา ประเทศต่าง ๆ โดยมีข้อกำหนดให้ใช้โปรแกรม.Net ในการสร้าง ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับอุปกรณ์ Mobile ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน”

นักศึกษาทีม Gnu.Net ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รางวัลในปีที่ผ่านมา และสนใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการ ท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุน การเดินทางที่สะดวก และรวดเร็วของนักท่องเที่ยว จึงได้ปรึกษากันว่า

“การท่องเที่ยวมีปัญหาตรงจุดไหน มองเห็นว่าเวลาเป็น สิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวมาก ส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปกับการหา ข้อมูลแหล่งที่เที่ยวและไม่รู้ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดิน ทางไปในจุด ต่าง ๆ จึงคิดค้นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้”

Where 2 Go เป็นโปรแกรมประเภทเว็ปเซอร์วิสที่มีข้อมูล การท่องเที่ยวภายในประเทศ มีฟังก์ชั่นการทำงานค้นหาข้อมูลสถานที่ ท่องเที่ยว และฟังก์ชั่นจัดตารางเวลาเดินทาง ซึ่งสามารถอธิบาย การใช้งานได้ว่า

“สมมติอยู่ดอยสุเทพ อยากจะรู้ว่าจากนี้จะไปเที่ยวที่ใด ได้บ้าง โปรแกรมนี้ จะมีให้เลือกว่า จะไปแหล่ง ท่องเที่ยว แบบใด เช่น วัด น้ำตก แหล่งซื้อของ เป็นต้น และใช้ค่าเดินทางเท่าไหร่ เมื่อป้อน ข้อมูลลงไปโปรแกรม จะคำนวณ ให้ว่ามีทางเลือก แห่งไหนบ้าง และ จากจุด ที่อยู่ต้องใช้เวลา ในการเดินทาง เท่าไหร่”

ผลงาน Where 2 Go ได้เริ่มพัฒนาเมื่อต้นปี 2547 ธนพล และจิระวัฒน์ เรียนสาขา วิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ส่วนชัชวาล และ กิตติ เรียนสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 คน ใช้เวลาช่วงปิด ภาคเรียน ทุ่มเทกำลังกายกำลังสมอง ในการออกแบบ โครงสร้างของ โปรแกรม เมื่อพบข้อสงสัย ได้สอบถามอาจารย์ และรุ่นพี่ อีกทั้งค้นหา คำตอบในอินเตอร์เน็ต

อาจารย์สงวน ธรรมโรจน์สกุล อาจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวถึงการแข่งขัน Imagine Cup 2004 ของนักศึกษาทีม Gnu.Net ว่า

“นักศึกษาทั้ง 4 คน ได้รับประสบการณ์ ที่ไม่สามารถเรียนรู้ ได้จากสถานศึกษา ได้เปิดกว้าง ทางความคิด ได้เห็นความคิดของ เพื่อนต่างสถาบันว่า มีปัจจัย ความเป็นมาอย่างไร สิ่งสำคัญ คือการ กล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน”

การแข่งขัน Thailand Student NET Imagine Cup หรือการแข่งขัน พัฒนาเว็บเซอร์วิส ระดับเยาวชนระดับชาติ ประจำปี ครั้งที่ 3 ที่จัดโดย บริษัทไมโครซอฟท์ ในปี 2547 ได้ตัดสินให้ผลงาน Where 2 Go คว้ารางวัลที่ 1 ระดับ ประเทศ โดยนักศึกษาทั้ง 4 คน เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กระทรวง เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

Imagine Cup เป็นสิ่งกระตุ้น ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาส พัฒนาศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ ผลงานจาก เทคโนโลยี สมัยใหม่ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะเกิดประโยชน์ ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เหมือนอย่าง Where 2 Go ผลงานที่ก่อคุณค่า ในเรื่องการท่องเที่ยว ของนักศึกษาทีม Gnu.Net ซึ่งเป็นตัวแทน ของประเทศ ที่ได้นำผลงาน ไปแสดง ศักยภาพ ตลอดจน แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ต่อนานาประเทศ ในการแข่งขัน ระดับภูมิภาค Imagine Cup 2004 ที่ประเทศบราซิลด้วย
	
	  
ABAC Newsletter Assumption University, Thailand