ข่าวประจำฉบับ :

ข่าวฝากศูนย์พัฒนาบุคลากร

ศูนย์พัฒนาบุคลากร ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจต้องการพัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติม สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพได้ดี ดังนั้น จึงขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม / สัมมนา กับหลักสูตรต่อไปนี้

 1. Competency Based for HRM
  วิทยากร คุณปริญญ์ พิชยวิจิตร
  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2546 เวลา 09.00-16.00 น.
  โรงแรมเดอะแกรนด์ (ถนนรัชดาฯ)
  ราคา 4,850 บาท (สมัคร 2 คนขึ้นไปเหลือคนละ 4,400 บาท)

 2. การบริหารคุณภาพระบบงานบริการ (Service Quality Management)
  วิทยากร คุณจิตติมา รักนาค (และคณะวิทยากร)
  วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2546 เวลา 09.00-16.00 น.
  โรงแรมเดอะแกรนด์ (ถนนรัชดาฯ)
  ราคา 4,850 บาท (สมัคร 2 คนขึ้นไปเหลือคนละ 4,400 บาท)

 3. กลยุทธ์การวางแผนประชาสัมพันธ์องค์กร (Public Relation Planning Strategy)
  วันที่ 16 สิงหาคม 2546 เวลา 09.00-16.00น.
  โรงแรมเดอะแกรนด์ (ถนนรัชดาฯ)
  ราคา 2,650 บาท (สมัคร 2 คนขึ้นไปเหลือคนละ 2,350 บาท)

 4. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (The Power of Customer Relation Management)
  วิทยากร คุณสมัย พิชญรัตน์
  วันที่ 20 กันยายน 2546 เวลา 09.00-16.00 น.
  โรงแรมเดอะแกรนด์ (ถนนรัชดาฯ)
  ราคา 2,650 บาท (สมัคร 2 คนขึ้นไปเหลือคนละ 2,350 บาท)
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร. 0-2300-4543-62 ต่อ 1162, 3771 สายตรง 0-2719-2190 กด 1
	


	
	
ABAC Newsletter Assumption University, Thailand