ABAC NewsletterHomeEducationNews ActionPic ActionVisitService Social

 

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่น
อาจารย์ วนิตา อินทบุหรั่น

 

 

คณะกรรมการวิชาการ สสอท. เยี่ยมชม มหาวิทยาลัย ในมาเลเซีย และสิงคโปร์

พูดคุยกับศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ "อาจารย์ จรรย์จารี ธรรมา"

ความร่วมมือ ทางวิชาการ

มูลนิธิ "ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ 60 ปี"

 

 

 

พูดคุยกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ "อาจารย์จรรย์จารี ธรรมา"

จุลสารมหาวิทยาลัยฉบับนี้ขอแนะนำให้รู้จักผู้หญิงที่มี ความสามารถท่านหนึ่ง เธอชื่อจรรย์จารี ธรรมา ศิษย์เก่าคณะบริหาร ธุรกิจ มีประสบการณ์การทำงานมาถึง 12 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการ ผู้จัดการบริษัทนิวซีแลนด์มิลค์ และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

เธอจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ. นครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. 2524 ระหว่างที่เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 เธอสอบได้โครงการเอเอฟเอส (AFS - American Field Service) รุ่นที่ 20 โดยไปเรียนที่ Montgomery High School เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เป็นนักเรียนดีเด่น ของโรงเรียนด้วย เธอได้เล่า ประสบการณ์ช่วงนั้นว่า

“ตอนเรียน AFS ทำงานหารายได้พิเศษ ทำ Silk Screen เสื้อขาย ทำให้ได้ค้นพบว่าตนเองชอบการทำธุรกิจ เหมาะกับงาน ประเภทนี้”

เธอจึงได้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด เมื่อปี พ.ศ. 2525 เธอประทับใจอาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช ซึ่งเป็นรุ่นพี่เอแบค ในตอนนั้นได้สอนวิชา Advertising Management อาจารย์ชลิตได้สอนประสบการณ์ทำธุรกิจ ทำให้เธอมีความมุ่งมั่นที่ จะเป็นนักการตลาดที่ดี

ในสมัยที่เธอเรียนปริญญาตรีที่เอแบค ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทางมหาวิทยาลัยมากนัก เนื่องจากมีกิจกรรมของชมรมต่าง ๆ น้อยมาก แต่เธอได้หาประสบการณ์ต่าง ๆ อาทิ เข้าหุ้นร่วมกับเพื่อนขาย ดอกไม้ให้รุ่นพี่ที่รามคำแหง ช่วยรุ่นพี่ทำแบบสอบถาม สำหรับ กิจกรรม ที่คุณจรรย์จารี ชอบมากคือ การทำรายงาน เธอเล่าว่า

“การทำงานจะได้อยู่ร่วมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ทำให้เราสนุก และอีกอย่างคือ ได้คิดได้ฝันออกแบบแผนงาน ได้ใช้จินตนาการ กลุ่มของดิฉัน มักจะได้รับคำชม จากอาจารย์ว่ามีความคิดสร้างสรรค์”

การหาความรู้นอกจากเข้าห้องเรียนและค้นคว้าจากห้อง สมุดแล้วการไปสัมภาษณ์เพื่อ เก็บข้อมูลทำรายงาน จากแหล่งต่าง ๆ ก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญ เธอกล่าวว่า

“อยากให้น้อง ๆ สนใจการทำรายงาน พยายามศึกษา เก็บข้อมูลจากหลาย ๆ ที่ ถ้าอาจารย์ให้ไปสำรวจเก็บข้อมูลเพียงที่ เดียว ดิฉันจะไปเก็บข้อมูลสองสามที่เพื่อจะได้รู้กระจ่างในเรื่องนั้น ช่วงเป็นนักศึกษา เมื่ออยากจะรู้เรื่องใด ไปถามใคร เขาก็อยากตอบ แต่ถ้าผ่านพ้นช่วงนั้น ไปก็ยากแล้ว”

หลังจากจบเป็นบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2529 คุณจรรย์จารีได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์สาขาการตลาดที่คณะบริหารธุรกิจ 1 ปี ก่อนจะศึกษาต่อปริญญาโท สาขาการตลาดที่เอแบค 1 ปี แล้วโอนหน่วยกิต ไปเรียนต่อสาขาเดียวกันที่ Webster University, St.Louis, USA. จนจบเมื่อปี พ.ศ. 2532 และเข้าทำงานที่แรกที่ P& G ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ฺBrand Assistant)

ระยะเวลาการทำงานที่ P & G 4 ปีครึ่ง เธอชื่นชมหัวหน้า ชาวสิงคโปร์ชื่อ Mr. Yita Chng ซึ่งเป็นผู้สอนให้เธอรู้จักการวางตัวใน ที่ประชุม การเป็นผู้นำที่ดี เธอได้แนะนำน้อง ๆ ในเรื่องการทำงาน ที่แรกว่า

“ถ้าได้เริ่มต้นทำงานบริษัทที่ดีมีชื่อเสียง สำหรับที่ต่อไปจะ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ดิฉันถือว่าตนโชคดีที่ได้เริ่มทำงานครั้งแรกที่ P & G โดยมีหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานดี”

จากที่ P & G ได้เข้าทำงานอยู่ที่บริษัทแสนศิริ ซึ่งประกอบ ธุรกิจขายคอนโดมิเนียม ประมาณปีครึ่ง แล้วมาทำงานที่ Frito Lay ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด อยู่ที่ Frito Lay ประมาณ 4 ปี จนได้รับตำแหน่งสุดท้าย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด ภาคพื้นแปซิฟิก

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนิวซีแลนด์ มิลค์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2542 มีหน้าที่ดูแลสินค้านมทั้งหมดของ นิวซีแลนด์ อาทิ ผลิตภัณฑ์นมแอนลีน นมแอนมัม นมแองเคอร์ เป็นต้น ดูแลตั้งแต่ การนำผลิตภัณฑ์ ออกสู่ตลาด การขาย และ การบริหารพนักงาน

เธอได้กล่าวถึงประสบการณ์การเรียนที่เอแบคว่า

“ภูมิใจที่เป็นนักศึกษาเอแบค ประทับใจเรื่องการได้ฝึกฝน ภาษาอังกฤษ ในตอนนั้นไม่มีสถาบันไหน สอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้เรามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นประโยชน์ ทั้งการทำงาน และ การเรียนต่อมาก แต่เรื่องกิจกรรม ทางสังคม การสัมผัส กับสังคมอาจ จะน้อย ไปหน่อย”

นอกจากนี้ยังได้เสริมเกี่ยวกับสภาพสังคมที่เอแบคว่าเป็น สังคมที่ทุกคนต้องช่วยตัวเอง สู้กับชีวิต มากกว่า สถาบันการศึกษาที่ อื่น ๆ สังคมที่เอแบค มีความคล้ายคลึง สังคมการทำงานภายนอก สุดท้าย นี้เธอกล่าวถึงช่วงชีวิต การเรียนในมหาวิทยาลัยว่า

“เป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดเพราะรับผิดชอบเรื่องการเรียน อย่างเดียว จึงอยากจะฝากให้น้อง ๆ นักศึกษาหาความรู้ให้เต็มที่ อย่าได้เสียเวลากับเรื่องอื่น ทำรายงานก็จงทำเต็มที่ ตั้งใจสิ่งที่เราทำ เมื่อเราเรียนดีเราก็จะได้งานที่ดีทำ สำหรับน้อง ที่ใกล้จะจบก็ควรเลือก บริษัทที่ตนอยากทำเป็นงานแบบไหน ขอให้เลือกงานที่ตนรัก แล้วจึงทำงานด้วยใจที่ทุ่มเทที่สุด ไม่รู้ในสิ่งใดก็ควรใฝ่รู้ถามผู้มี ประสบการณ์”

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คงจะมีโอกาสได้รับความรู้จากอาจารย์พิเศษท่านนี้ ซึ่งมุ่งหวังถ่ายทอด ประสบการณ์ การทำงาน ให้แก่รุ่นน้องสม กับเป็นบุคคล ผู้มีความ สามารถ และรักสถาบัน อย่างยิ่ง

 

ABAC Newsletter Assumption University, Thailand