จุลสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC Newsletter
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2542 B a c k

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ สอบได้ทุนรัฐบาล เรียนปริญญาเอก

ธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ บัณฑิต รุ่นที่ 26 จากคณะนิติ-ศาสตร์ ผู้มีความสามารถ สอบได้ทุนรัฐบาล ตามความต้องการของ กระทรวงการต่างประเทศ ไปศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส

ธราพงษ์จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษาพัฒนาการ ในระหว่างศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชอบเล่น เครื่องดนตรีขิมและซอ เป็นงานอดิเรก ก่อนที่จะเข้าศึกษา ต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นอกจากนี้ยังสอบเข้า คณะศึกษาศาสตร์ สาขาดนตรีได้ แต่เขาเลือกมาเรียนด้านนิติศาสตร์ ด้วยเหตุผลว่า “ช่วงนั้นผมคิดว่าเรียนสาขานิติศาสตร์ อาจจะกว้างกว่า การเรียนด้าน ดนตรี”

เมื่อได้เข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์ ธราพงษ์อธิบายว่าเป็น วิชาที่แตกต่าง จากวิชาอื่นคือ ตำราต่างๆ จะเป็นการขยายอธิบาย ประมวลกฎหมาย ฉะนั้นสิ่งสำคัญ คือตัวประมวลกฎหมาย เมื่อจับหลักได้ดังนี้ เขาได้เล่าถึง วิธีการเรียนด้านนิติศาสตร์ว่า

“ผมไม่ใช่คนท่องจำ กฎหมายมาตราต่างๆ แต่พยายามอ่าน ให้เข้าใจดีกว่า ผมจะอ่านประมวลกฎหมาย ให้รู้แนวความคิดกว้างๆ ก่อนเข้าฟังอาจารย์ บรรยายในห้อง จะมีวิธีจดสิ่ง ที่อาจารย์สอน ต่างจากคนอื่น ฟังอาจารย์พูดให้จบประเด็น แล้วจับใจ ความก่อนจะจด ตามที่ผมเข้าใจ เหมือนกับเราได้ทำความเข้าใจ เนื้อหาไปรอบหนึ่ง แล้วในห้องเรียน กลับไปบ้านไม่ต้องนั่ง ทำความเข้าใจ สิ่งที่เราจดคำต่อคำ ตามที่อาจารย์พูด”

การเรียนในสิ่งที่เรารู้สึกชอบ ทำให้เรามีความสุขที่จะเรียน และผลการเรียนจะออกมาดี ซึ่งไม่มีข้อยกเว้น สำหรับการทำงานก็ เช่นกัน ธราพงษ์จบเป็น บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 26 ด้วยผลการ เรียน 3.19 มีความรู้สึกว่าตนเอง ชอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศ จึงได้ทดลองไปสอบเรียน ต่อปริญญาโทสาขาต่างๆ มากมายก่อนจะลงเอย ที่การสอบทุนรัฐบาล เรียนต่อโทและเอก ในสาขาที่ตัวเองชอบ

“ตอนนั้นสับสนมาก สอบเรียนปริญญาโทที่ต่างๆ ได้ เรียนได้ไม่นานก็ออก เพราะไม่ตรงตามที่คิด ไปสอบเรียนปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการบริหาร ที่นิด้า เรียนได้ไม่กี่วัน สอบปริญญาโท สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ จุฬาฯ ภาคภาษาอังกฤษ คือรู้ตัวว่าเรียนในสิ่ง ที่ไม่ชอบจะทุกข์ทรมาน เลยตัดสินใจไม่เรียน”

ประมาณเดือนมีนาคม 2542 ธราพงษ์ไปสมัครสอบชิงทุนรัฐบาล ตามความต้องการ ของกระทรวงต่างประเทศ เพื่อไปศึกษา ปริญญาโทและเอก ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ณ ประเทศฝรั่งเศส เขาได้เล่าให้ฟังถึง การสอบข้อเขียนว่า

“สอบข้อเขียนจะเป็นการสอบวัด ความรู้ภาษาอังกฤษ จะเตรียมตัวเรื่องของภาษา เมื่อผ่านข้อเขียน มาถึงการสอบสัมภาษณ์ ผมเตรียมตัว โดยอ่านหนังสือ เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง ผมชอบอยู่แล้วจึงเข้าใจได้ง่าย ผมยังคอยสอบถาม เพื่อหา ข้อมูลว่า กระทรวงการต่างประเทศ มีระบบการทำงาน โครงสร้างอย่างไร เพื่อจะได้ประกอบ การตัดสินใจที่ถูกต้อง อยากรู้ว่า เราจะมีความสุข กับงาน ในอนาคตหรือเปล่า”

เมื่อถามถึงการสอบสัมภาษณ์ เขาเปิดเผยความรู้สึกว่า

“ไม่ยากและไม่ง่าย เขาจะถามปัญหา เกี่ยวกับกฎหมาย ระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ถามไม่เจาะลึก แต่ทดสอบให้รู้ว่าคุณ รู้จริงไหม และจะมีคำถามสมมติ เกี่ยวกับถ้าเราได้เป็นทูต เราแก้ปัญหาครอบครัว มิให้เกิดขึ้นอย่างไร พาครอบครัวไปด้วยไหม”

ธราพงษ์ตัดสินใจ เลือกไปเรียนต่อที่ ประเทศฝรั่งเศสตาม ทุนที่สอบได้นี้ เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ตนชอบ หลังจากสับสน ลังเลหลายครั้ง กำหนดการเดินทาง ไปเรียนต่อโทและเอก ที่ประเทศฝรั่งเศส อยู่ในเดือนกันยายน 2542 เขาได้ฝาก คำแนะนำ สำหรับน้องๆ คณะนิติศาสตร์ ผู้มีความสนใจ จะสอบชิงทุนรัฐบาลว่า

“อย่าเห็นว่า ก.พ. เปิดสอบคณะนิติศาสตร์ แล้วตัดสินใจสอบเลย เพราะต้องดูสาขาวิชาที่เปิดด้วย หากสอบได้ แต่ไปเรียนวิชา ที่ไม่ค่อยชอบ คุณจะรู้สึกทรมาน และเป็นการตัดโอกาส ของคนอื่นด้วย ขอให้พิจารณา ความชอบของแต่ละคน”

คำแนะนำสำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่คือ เรามีอาชีพเป็น นักศึกษา ควรสนใจหาความรู้ โดยธราพงษ์ เน้นว่าคนเรียนเก่งและไม่ เก่ง ควรหันหน้าเข้าหากัน คนที่เรียนไม่เก่ง อย่าคิดว่าการขยันเรียนให้ดี เป็นสิ่งที่น่าอาย มิใช่เรื่องแปลก เป็นหน้าที่ของเรา ควรกระตือรือร้น สนใจ อาจจะถามปรึกษา คนที่เรียนดีก็ได้ สำหรับคนที่เรียนดี ควรจะช่วยเพื่อน แนะนำสิ่งที่ตนเองรู้ ถ้าเป็นไปได้ อาจจะช่วยติวให้ ให้ยืม สมุดจด ควรช่วยๆ กัน เรียนด้วยกันจบ ไปด้วยกัน ข้อแนะนำสุดท้าย ที่ฝากสำหรับน้องๆ คณะนิติศาสตร์ คือ

“เวลาเรียน ควรทำความเข้าใจเนื้อหา อย่ามัวแต่ท่อง พยายามอ่านข่าวด้วย จะทำให้เราคิดเป็น ข้อสอบเรียนต่อปริญญาโท จะไม่อาศัยความจำ แต่จะเป็นการทดสอบความรู้กว้างๆ”

ธราพงษ์ฝากกราบขอบคุณ มายังท่านอธิการบดี ภราดา ประทีป ม. โกมลมาศ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ และเลขานุการคณะฯ ที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่อง สถานที่ สภาพแวดล้อมและครูอาจารย์ ทุกท่านที่ให้ การอบรมสั่งสอน มา จุลสารมหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตคนนี้อีกครั้ง สำหรับความสำเร็จ ในการสอบชิงทุนไปเรียนต่อในครั้งนี้

AU Intranet Assumption University, Thailand ,Tel.3004543 ext.1315, 3004886